Aanmelden

Aanmelding van nieuwe leerlingen

Aanmelding van nieuwe leerlingen op de school


De gemeente Westerwolde stuurt aan ouders/verzorgers van 3-jarige kinderen aan het begin van elk schooljaar een brief met het verzoek middels een bijgevoegde antwoordkaart hun schoolkeuze bekend te maken. Een paar weken voordat hun kind de school zal bezoeken, kunnen de ouders contact opnemen met de directeur of de intern begeleider van de school (0599-416425).

De eerste opvang op school verzorgt de directeur of de intern begeleider, die de ouder uitnodigt voor een gesprek. Ook wordt er een rondgang door de school gemaakt om een indruk van de werkomgeving en de school te krijgen. Er kan door de ouders ook kennis worden gemaakt met de eventuele leerkracht van hun kind(eren). Aansluitend vindt er een afrondend gesprek plaats.
Een kind mag de school bezoeken om alvast te wennen als hij of zij drie jaar en tien maanden is.
Besluiten de ouders/ verzorgers tot plaatsing van hun kleuter, dan mag het kind maximaal 5 dagdelen in overleg met de groepsleerkracht “meedraaien” in groep 1 en 2
Als een kind vier jaar oud is mag het naar school, maar zodra het vijf jaar is het kind leerplichtig en moet het naar school.