Vakspecialisten

Op OBS De Klimop willen we de leerlingen het optimale van het onderwijs bieden, omdat wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften en leerstrategiƫn van het kind.
Wij bereiken dit door inzet van vakspecialisten.
Per vakgebied (rekenen, taal, lezen) is er een vakspecialist binnen het team beschikbaar die de plannen voor het specifieke vakgebied voor een jaar opstelt. De vakspecialist is de 'kartrekker' van een bepaald vakgebied binnen het team. Andere taken van de vakspecialist zijn: intervisie, collegiale consultatie, observaties en onderzoek.
Onze vakspecialisten hebben een extra (post)HBO opleiding op hun vakgebied gevolgd.