Davinci

“Leren begint bij verwonderen”
Een klas vol leerlingen die vol verwondering en betrokkenheid aan het werk zijn, dat is wat we willen bereiken!
Omdat leren het beste gaat als leerlingen zich iets kunnen voorstellen bij wat hen wordt aangeboden, vindt het leren zoveel mogelijk plaats in een betekenisvolle context (doen, beleven) en met waar mogelijk met audiovisuele ondersteuning (concreet materiaal, digitaal schoolbord, computer) en in samenhang via thema’s.

Vakken als aardrijkskunde, drama, techniek, biologie vatten we samen in het vak wereldoriëntatie. Bij wereldoriëntatie werken we met thema’s. Er wordt dit jaar een pilot gedraaid met de methode “Davinci”.
Bij DaVinci wordt er gewerkt vanuit 30 thema’s in een doorlopende lijn voor groep 1 t/m 8.
In deze thema’s zijn de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van de Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, onderzoekend en ontwerpend leren, wetenschap en techniek verwerkt.
Met de doorlopende leerlijn leren de leerlingen snel verbanden te zien: alles heeft te maken met al het andere!

Alle zaakvakken worden als één geheel aangeboden, waardoor we de leerlingen laten zien en ervaren dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat. Vanaf het allereerste schooljaar ervaart een kind met DaVinci hoe alles met elkaar is verbonden, dat iedereen een eigen, unieke plek heeft en dat we met elkaar een verantwoording hebben. Gekoppeld aan onze structurele aandacht voor normen en waarden, biedt DaVinci de leerlingen handvatten waarmee ze in de toekomst als volwassenen bewust met hun omgeving te kunnen omgaan.

Wereldverkenning volgens de methode DaVinci houdt rekening met de verschillende talenten en interesses van kinderen en biedt onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillende leerstijlen. De aanpak in de lessen varieert van individuele en coöperatieve werkvormen tot klassikaal. Behalve afwisselend, zorgt de gevarieerde aanpak ervoor dat het samenwerken daadwerkelijk een meerwaarde heeft.
Per thema werken de leerlingen toe naar een prachtig eindproduct. Dat eindproduct kiezen ze voor een groot deel zelf. Een digitale presentatie, een 3D werkstuk, een plat werkstuk, een speech, alles is mogelijk! Leren is meer dan alleen cijfer op het rapport, dat kunnen leerlingen hierbij goed laten zien.