Leerplein

Wij voeren dit jaar een pilot uit op het gebied van zelfstandig werken: het leerplein.
Het leerplein is een plek in de hal waar de leerlingen gestimuleerd worden tot zelfstandigheid en samenwerken en waar nodig de hulp van de leerkracht of onderwijsassistent ingeroepen kan worden.
Leren doe je immers niet alleen in een lokaal! Leren doe je altijd en overal.

Op het leerplein kan worden gewerkt aan vakoverstijgende opdrachten.
Het leren van het kind staat centraal. Kinderen leren door sociale interactie.
Bij het leren op een leerplein kun je goed inspelen op verschillende leervoorkeuren en behoeftes. Kinderen kunnen samenwerken met kinderen uit andere groepen.
Samenwerken verhoogt individuele kwaliteit, zowel cognitief als sociaal, en zorgt voor een positieve sfeer.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen leren door middel van ervaren. Door te ervaren raken ze enthousiast en gemotiveerd om te leren. Het leerplein biedt hier de mogelijkheden voor. Het leerplein is ingericht met kasten met allerlei materialen voor verschillende ontwikkelingsgebieden met o.a. reken-, taal- en gezelschapsspellen, maar ook opdrachten en materialen in het kader van wetenschap en techniek, ICT staan centraal. (21st Century Skills)

Op de leerpleinen is ruimte voor interactie, initiatief, ontdekken, zelfstandigheid en creativiteit. Kortom: de ultieme leeromgeving!