Onze school

OBS De Klimop is een school, waar een warm en positief schoolklimaat de basis van het onderwijs vormt. Het onderwijs op OBS De Klimop is erop gericht om vanuit dit veilige en positieve klimaat de leerlingen cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor en tussen leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Door de persoonlijke benadering heerst er een prettige en ongedwongen sfeer op onze school. Bovendien zijn de lijntjes kort, waardoor iedereen snel op de hoogte is van zaken die van belang zijn.

Onze openbare basisschool kenmerkt zich door zijn kleinschaligheid en de ligging in een prachtige groene omgeving, met een buitenlokaal, een ontdekpad en een groot sportveld.

Zelfstandig werken en zelfstandig leren zijn een onderdeel van ons onderwijs en draagt bij aan de vorming van de leerlingen tot zelfstandige personen en is van belang voor succeservaring in het vervolgonderwijs en om als persoon te participeren in de maatschappij.
Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarbij dragen we bij aan een brede ontwikkeling: een goede basis voor taal en rekenen, kennis van de wereld, sociale competenties, persoonsvorming, burgerschap en vaardigheden als samenwerken, problemen oplossen, communiceren, creativiteit, mediawijsheid en ICT-vaardigheid.