De ouderbijdrage

De bijdrage voor de ouders

Ouderbijdrage


Aan alle ouders van de leerlingen van obs de Klimop wordt gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen voor hun kind(eren).
Uit deze ouderbijdrage worden activiteiten betaald die niet uit het gewone leermiddelenbudget betaald kunnen worden, zoals extra activiteiten: de activiteitenmiddag, bezoek aan het theater, traktatie bij Sint Maarten, het Kerstfeest en Pasen, de laatste schooldag, sportevenementen en workshops. Het zijn activiteiten die leuk, maar zeker ook zinvol zijn. Zonder geld kunnen deze extra activiteiten niet georganiseerd worden. Wij verwachten dat ook u het nut van deze bijdrage inziet.

Wat betekent deze bijdrage voor u als ouder voor dit schooljaar:


Groep 1-6 Groep 7 & 8
Schoolreis: €25,- Schoolkamp: €60,-
Sinterklaas: €10,- Sinterklaas: €10,-
Kerst: €5,- Kerst: €5,-
Schoolfonds: €10,- Schoolfonds: €10,-
Totaal €50,- Totaal €85,-

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op IBAN NL94 RABO 0301718318 t.n.v. Stichting Vrienden van OBS de Klimop inzake OR. Onder vermelding van “ouderbijdrage 2022-2023, naam van uw kind”

Als school bieden we u de gelegenheid de bedragen gespreid te betalen. Als het betalen van de ouderbijdrage voor u bezwaarlijk is, dan kunt u hierover vertrouwelijk contact opnemen met de directie.