De ouderraad

Informatie over de ouderraad

De ouderraad


De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders van obs Willem Lodewijck.
De ouderraad doet haar best om de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen en helpt bij het organiseren van diverse activiteiten voor de school die niet direct met het onderwijs te maken hebben maar leuk en/of belangrijk zijn zoals; het Kerstdiner, Sint Maarten, de oud papier actie, de afsluitende bbq, de feestelijke ouderavond en de zakelijke ouderavond.
De ouderraad int ook de vrijwillige ouderbijdrage. Het geld is bestemd voor de diverse activiteiten.

Ouderraadsleden:


Leonie Janssen
Martine Hoesman
Bianca Smith
Jantje Freije
Maria Rinkema
Brenda Verbeek