De ouderraad

Informatie over de ouderraad

De ouderraad


De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders van obs De Klimop.
De ouderraad doet haar best om de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen en helpt bij het organiseren van diverse activiteiten voor de school die niet direct met het onderwijs te maken hebben maar leuk en/of belangrijk zijn zoals; het Kerstdiner, Sint Maarten, de oud papier actie, de feestelijke ouderavond en de zakelijke ouderavond.
De ouderraad int ook de vrijwillige ouderbijdrage. Het geld is bestemd voor de diverse activiteiten.


Ouderraadsleden:


Leonie Janssen
Bianca Smith
Maria Rinkema
Martine Hoesman
Jantje Freije
Brenda Verbeek
Liesbeth Roovers