Plusklas


Kinderen, die een hoog IQ hebben ( 130 of hoger), ontwikkelen zich op een andere manier dan kinderen met een normaal gemiddeld IQ. Naast zorg voor kinderen die moeite hebben met leren, moeten scholen ook zorg geven aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.

Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW) biedt, op OBS de Clockeslach, te Vlagtwedde, een Leerpunt voor hoogbegaafde leerlingen aan (de plusklas). Ieder kind binnen OOW kan gescreend worden om vast te stellen of het in aanmerking komt voor lessen in de plusklas. Hiervoor wordt het Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid (DHH) gebruikt.

Om in aanmerking te komen voor plaatsing in de plusklas, moeten kinderen aan een aantal criteria voldoen;

  • Uit de screening van het DHH komt een advies om deze kinderen als hoogbegaafd te begeleiden.

  • Het kind gebruikt andere taal dan klasgenootjes, wil dingen onderzoeken.

  • Het kind kan zelfstandig werken en zich concentreren op een taak.

  • De ouders gaan akkoord met plaatsing in de plusklas aan de hand van het DHH.


De leerlingen die hieraan voldoen, kunnen dan één keer in de twee weken meedoen in de plusklas op OBS de Clockeslach te Vlagtwedde. Ouders zorgen zelf voor het vervoer naar, en van de plusklas.