Uitspraken van onze leerlingen over de school

‘’We hebben tijd om zelf te kiezen wat we willen leren’’
“Leuk dat we rondom de school in de bosjes mogen spelen en op het ontdekpad mogen’’
‘’Ik vind het fijn dat we niet een hele grote school zijn, waardoor wij iedereen kennen en veel samen kunnen leren en spelen’’


Onze schoolOnze openbare basisschool kenmerkt zich door zijn kleinschaligheid en de ligging in een prachtige groene omgeving, met een buitenlokaal, een ontdekpad en een groot sportveld.

De school heeft een fijn pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Onderlinge verschillen van elkaar worden geaccepteerd en gebruiken we om van elkaar te leren.
Iedere leerling heeft zijn eigen talent. Het kan soms een ontdekkingsreis zijn om erachter te komen wat dit talent is. Naast wekelijkse workshops waarin leerlingen zich breed oriënteren, krijgen ze ook de ruimte om een gedeelte van het onderwijs, samen met hun leerkracht, zelf in te vullen om achter hun talent te komen en deze verder te ontwikkelen.

Het leren van en met elkaar vinden wij erg belangrijk. Wij geven dit, naast het gebruik maken van elkaars talenten, vorm door de zaakvakken (wereldoriënterende vakken) en workshops groepsdoorbrekend aan te bieden. Doordat er veel samen gespeeld en geleerd wordt, worden de sociale competenties op een natuurlijke manier ontwikkeld.

Naast het ontdekken van talenten, de zaakvakken en de sociale competenties, is het van belang dat de leerlingen uiteraard ook stevige basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) ontwikkelen.
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen dit op hun eigen niveau kunnen doen.. De leerlingen die iets meer aan kunnen, dagen we uit. De leerlingen die specifieke zorg nodig hebben, krijgen hierin ondersteuning.

Ouders zijn voor ons een belangrijke partner. Wij zorgen er voor dat wij laagdrempelig zijn en proberen goed contact met ouders te onderhouden. Dit doen wij onder andere door het organiseren van ouderavonden en meekijkochtenden.

Onze slogan“Samen leren door het beste uit jezelf en de omgeving te halen”

Onze parels*De kleinschaligheid en ligging in een prachtige groene omgeving
*Betrokken leerkrachten die de leerlingen “zien”
*Een uitdagende schoolomgeving (ontdekpad, leerplein)
*De samenwerking binnen alle facetten van de school
*Uitgangspunt bij het leren en de ontwikkeling van de leerlingen is de persoonlijke aandacht en het respect voor elkaars talenten en eigenheden