Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van de ouders

Ouderbetrokkenheid


Wij vinden het van belang dat u zich betrokken voelt bij het wel en wee van uw kind(eren) op school.
Uw en onze verantwoordelijkheid liggen immers in elkaars verlengde. Het is erg prettig voor een kind dat u als ouder weet wat er op school gedaan wordt, zodat u er thuis samen over kunt praten. Het is belangrijk dat kinderen hun emoties en verhaal kwijt kunnen en worden aangemoedigd. Een kind moet zich prettig voelen, thuis, maar ook op school. Dit komt ook de prestaties ten goede. U kunt altijd bij ons terecht voor een gesprek over het onderwijs en/of uw kind(eren). Wij zijn een kwartier voor en na schooltijd aanwezig voor korte vragen. Voor een uitgebreid gesprek maken we even een afspraak.