Peuteropvang

Informatie over de peuteropvang

Peuteropvang


Stichting kinderopvang KiWi verzorgt opvang voor kinderen vanaf tien weken tot en met twaalf jaar. De kinderdagopvang is ingericht voor kinderen tot vier jaar en de buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Heeft u ook nog kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar? KiWi biedt ook peuteropvang. De peuteropvang is in de school gehuisvest. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen er lekker spelen en al heel wat leren voordat ze naar de basisschool gaan. Ze ontmoeten er leeftijdsgenootjes en er is extra aandacht voor de ontwikkelingsniveaus, met name het taalniveau van de kinderen. Dankzij de peuteropvang gaat de overgang naar de basisschool bijna ongemerkt en hebben de kinderen een goede basis voor taal, bewegen en samen spelen.

Intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal
Binnen obs de Klimop werken we aan doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Door het oppakken van een intensieve samenwerking met de peuterspeelgroep De Takjes, realiseren we een brede samenwerking in de onderbouw. Daar waar we samen kunnen werken, pakken we dit samen op en wat niet samen kan, doen we apart.
Hierbij moet u denken aan het werken aan gezamenlijke thema’s, peuters en kleuters hebben samen gymnastiek, spelen gezamenlijk buiten, maken gebruik van elkaars materialen, spelen op afgesproken tijden samen, doen gezamenlijke voorleesactiviteiten en spelvormen, dans en muziek.
De dagindeling wordt door de pedagogisch medewerker van De Takjes en de leerkracht van groep 1,2,3 van tevoren afgestemd; wat doen we samen, wat doen we apart en hierop de activiteiten en thema’s inplannen. Het doel is dat er een integrale doorlopende ontwikkelingslijn van 2 tot 12 jaar ontstaat, waarbij vanuit 1 team met 1 visie gewerkt wordt, om uit elk kind het beste te halen en waar elk kind zichzelf kan zijn.

Tevens vertaald de samenwerking tussen obs de Klimop en peuterspeelgroep De Takjes zich in een warme overdracht van kinderen, zodat kinderen een goede start kunnen maken als zij voor het eerst naar school gaan.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Kiwi: 0597-431844 en/of kijken op de website www.kinderopvangwinschoten.nl
Indien u gebruik wilt maken van hun dienstverlening, kunt u uw kind(eren) rechtstreeks aanmelden via de site. Inschrijfformulieren BSO of Kinderopvang en mutatieformulieren vindt u ook op deze website.

Hoofdkantoor:
Stichting Kinderopvang KiWi
Zaanstraat 47A
9673 CA Winschoten
0597-431844
kiwi@kinderopvangkiwi.nl

Kantoor Ter Apel:
Kapelweg 13
9561 GA Ter Apel