Schooltijden

De tijden van onze school

Onze schooltijden


De kinderen zijn ‘s morgens vanaf 8.00u. welkom op school.
Vanaf die tijd is er toezicht op het schoolplein.
Om 8.10u. wordt de bel geluid en gaan de kinderen naar binnen.
Om 8.15u. starten we met de lessen en keren de ouders huiswaarts.
Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat de lessen op tijd beginnen.

Dag Tijden Groepen
Maandag 08.15 - 14.00 Alle groepen
Dinsdag 08.15 - 14.00 Alle groepen
Woensdag 08.15 - 14.00 Alle groepen
Donderdag 08.15 - 14.00 Alle groepen
Vrijdag 08.15 - 12.30 Alle groepen

Het vakantierooster 2023 - 2024
Dag Begindatum Einddatum
Eerste schooldag 04-09-2023
Herfstvakantie 21-10-2023 29-10-2023
Kerstvakantie 22-12-2023 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 25-02-2024
Goede Vrijdag/Pasen 29-03-2024 01-04-2024
Meivakantie 27-04-2024 12-05-2024
Koningsdag (in de meivakantie) 27-04-2024
Hemelvaart (in de meivakantie) 09-05-2024
Pinkstermaandag 20-05-2024
Zomervakantie 19-07-2024 02-09-2024